پروتکل مدباس و رسانه های فیزیکی

پروتکل ارتباطی مدباس یک استاندارد باز است که پیام موجود در  هر گفتگو را توصیف می کند.
مدباس بین انواع مختلف رسانه های فیزیکی ارتباط برقرار می­کند.

از انواع این رسانه­ های فیزیکی می­توان موارد زیر را نام برد:

  • Serial RS-232
  • Serial RS-485
  • Serial RS-422
  • Ethernet

رابط اصلی مدباس بر روی ارتباطات سریال RS-232 اجرا می­شود، اما بیشتر مدباس­ های اخیر از RS-485 استفاده می کنند زیرا این نوع، مزایای زیر را ایجاد می­کند:

  • فاصله های طولانی تر
  • سرعت بالاتر
  • امکان استفاده از دستگاه های چندگانه (multiple devices) در یک شبکه

 

مدباس Master-Slave مبتنی بر RS-485  از اتصالات فرستنده و گیرنده دو سیمه (two-wire) استفاده می­کند.

 

در رابطهای ساده ­ای مانند RS232 یا RS485، پیامهای مدباس با فرم ساده در شبکه ارسال میشوند و شبکه تنها به اتصال مدباس اختصاص داده میشود.

با این حال، اگر شبکه شما به چندین دستگاه ناهمگن (multiple heterogeneous devices) نیاز داشته باشد که
این دستگاهها از یک شبکه چند منظوره مانند TCP / IP  مبتنی بر اترنت استفاده می­کنند،

پیامهای مدباس در بسته های اترنت با فرمت مورد نظر برای این رابط فیزیکی تعبیه شده است.

بنابراین در این مورد، مدباس و سایر پروتکلهای ترکیبی(mixed protocols) ، می­توانند همزمان در یک رابط فیزیکی هماهنگ وجود داشته باشند.

یعنی می توان گفت، به این دلیل که مدباس از پروتکل های استاندارد TCP / IP استفاده میکند، پس با همه دستگاه های مجهز به استاندارد اترنت سازگار است.

 

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟