مدباس پروتکل متن باز

بسته به سازنده تجهیزات اتوماسیون صنعتی، زبان خاصی مورد استفاده قرار می گیرد که ممکن است این زبان، به صورت پروتکل های باز در دسترس باشد. این پروتکل های باز امکان سازگار کردن و یکپارچه سازی محصوالت موجود در بازار را، به تولیدکنندگان می دهد.

پروتکل های باز در واقع مشخصات منتشر شده ای هستند که هر کس می تواند از آن ها آزادانه یا با مجوز استفاده کند. پروتکل های باز معموال توسط جمعی از شرکت های سازنده،گروه های کاربر، جوامع حرفه ای و دولت ها، استفاده می شوند و به کاربران این امکان را می دهند که از بین دستگاه ها و سیستم های مورد استفاده، انتخاب گسترده تری داشته باشند.

از مزایای پروتکل های باز می توان به این موارد اشاره کرد:
• پشتیبانی شدن توسط طیف وسیعی از تولید کننده ها، فروشندگان نرم افزار و مراکز نصب و سرویس
• تایید و حمایت شدن از طرف گروه های فعال اجتماعی
• محدود نبودن و امکان افزودن امکانات و توانایی های بیشتر در آینده

همین مزایا مدباس را به رایج ترین پروتکل های اتوماسیون مورد استفاده در اتصال دستگاه های الکترونیکی، تبدیل کرده است. حال پروتکل ارتباطی مدباس و انواع مدباس مورد استفاده در صنعت را توضیح می دهیم

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟