فرم اخذ نمایندگی

اطلاعات شخصی مدیر فروشگاه یا شرکت

نام و نام خانوادگی (الزامی)

کد شهر

تلفن ثابت

فکس

تلفن همراه

ایمیل شما (الزامی)

استان

شهر

اطلاعات در مورد نوع کسب یا تجارت

محل کسب

توضیح سایر موارد:

مالکیت

اطلاعات فروشگاه یا شرکت

سابقه در محل

موقعیت فروشگاه

مساحت

جواز کسب

کامپیوتر

فکس

اینترنت

اطلاعات جانبی

نحوه آشنایی با ما

فعالیت در چه زمینه ای می توانید داشته باشید؟

نوع نمایندگی مورد نظر شما؟

خرید اولیه از شرکت

در صورت اخذ نمایندگی چه تضمینی می توانید ارائه دهید؟

پیش بینی شما برای خرید ماهانه چقدر است؟(حداقل را بیان کنید)


[recaptcha]