شرایط اخذ نمایندگی

فرمت های مختلف همکاری با رایمون به سه شکل همکار تجاری  – عاملیت فروش – نمایندگی به شرح ذیل می باشد

تعریف همکار تجاری و شرایط آن:

اشخاصی که رابطه حقوقی با رایمون نداشته و صرفا بر اساس ارتباطاتشان پروژه هایی را به شرکت معرفی می نمایند. این اشخاص لزوما دارای تخصص در حوزه هوشمند سازی نبوده و صرفا نقش معرف و یا رابط را بعهده دارند. انجام مذاکرات تخصصی و برآوردها و محاسبات و غیره به عهده شرکت می باشد.

در این گروه عقد قرارداد با طرفیت رایمون خواهد بود.
پورسانت همکاران تجاری به نسبت مبلغ قرارداد فروش به شرح ذیل از…. الی …. جمع مبلغ فروش فاکتور فروش خواهد بود و مشمول هزینه نصب و راه اندازی نخواهد شد.
قراردادهای فروش تا ۵۰ میلیون تومان 
قراردادهای فروش از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان 
قراردادهای فروش از ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان 
قراردادهای فروش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان 
قراردادهای فروش از ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان 
قراردادهای فروش بالای ۵۰۰ میلیون تومان 
پورسانت ها با توجه به نسبت و شرایط دریافت وجه از مشتری پرداخت خواهد شد.

تعریف عامل فروش و شرایط آن:

این گروه شامل اشخاصی می شود که نسبت به معرفی محصولات، بازاریابی و انجام مذاکرات تجاری دارای پتانسیل بوده ولی لزوما تخصص هوشمند سازی را ندارند مانند کلینیک های ساختمانی، مشاوران معماری و دکوراسیون داخلی، تاسیساتی ها و غیره. این اشخاص موظف به بازاریابی و مذاکرات اولیه تجاری می باشند لیکن مذاکرات تخصصی می تواند توسط شرکت صورت گیرد.

– داشتن دفتر کار و تیم بازاریابی از ضروریات احراز شرایط می باشد.

– در این گروه عقد قرارداد با طرفیت رایمون خواهد بود.

– پورسانت عاملیت های فروش …. از جمع مبلغ فروش فاکتور فروش خواهد بود و مشمول هزینه نصب و راه اندازی نخواهد شد.

– پورسانت ها با توجه به نسبت و شرایط دریافت وجه از مشتری پرداخت خواهد شد. 

تعریف نماینده و شرایط آن:

نماینده به فرد یا شرکتی گفته می شود که علاوه بر داشتن دفتر کار و تیم بازاریابی،

  • تخصص و دانش لازم در زمینه هوشمند سازی را داشته باشد.
  • تیم نصب و اجرای هوشمند سازی را داشته باشد.
  • دوره های آموزشی رایمون را گذرانده باشد.
  • شو روم (فضای نمایش) یا امکانات نمایش محصولات رایمون را داشته باشد.
  • خوش نام و معتبر باشد.
  • سابقه موفق در حوزه هوشمند سازی داشته باشد و یا گواهینامه دوره های آموزشی رایمون را دریافت کرده باشد.

– کلیه امور بازاریابی، مذاکرات تجاری و تخصصی، نصب و خدمات پس از فروش به عهده نماینده می باشد و رایمون به عنوان مشاور و پشتیبان خواهد بود.

– عقد قرارداد مستقیماً با طرفیت نماینده و با برند رایمون میسر می باشد.

– قیمت های اعلامی از سوی رایمون، قیمتهای مصرف کننده می باشند و نماینده مجاز به تغییر آنها نمی باشد. هرگونه کاهش و یا افزایش (مانند واگذاری بخشی از تخفیف نمایندگی به مشتری) با ذکر دلیل و عنوان آن در ذیل قراردادها و بصورت مجزا و مشخص می بایست ذکر گردد.

–  تخفیف نمایندگی …. از جمع مبلغ فروش فاکتور فروش خواهد بود.

–  رعایت شرایط مالی اعلامی از سوی شرکت الزامیست و ارتباطی به شرایط فیمابین نماینده و مشتری ندارد. 

–  ارسال اجناس پس از تسویه حساب کامل نماینده با شرکت انجام پذیر است.