ساختمان هوشمند چیست؟

ساختمان هوشمند چیست؟

ساختمان هوشمند ساختمانی است که در بر دارنده محیطی پویا و مقرون به صرفه است. به عبارت دیگر ساختمانی است که کلیه اجزای داخلی آن به واسطه‌ای یکپارچه سازی در تعامل با یکدیگرند.

ساختمان هوشمند شامل نصب و بهره‌برداری از سیستم‌های فناوری یکپارچه‌ سازی ساختمان است. این سیستم‌های اتوماسیون ساختمان، راهکارهای ایمنی و امنیتی، ارتباطات و سامانه‌های مدیریت امکانات را دربرمی‌گیرند.

با استفاده از فناوری ساختمان هوشمند رایمون می توان مدیریت انرژی (EMS) را د ر حدود 10% تا ۳۰٪ کاهش داد. از این رو امکانات و تجهیزات ساختمان هوشمند با قیمت مناسب قابل عرضه می باشد.

تفاوت اصلی ساختمان هوشمند با ساختمان‌های معمولی در این است که همه‌ی وسایل، تجهیزات و امکانات در ساختمان هوشمند به یکدیگر متصل هستند و با یک سیستم مرکزی به صورتی یکپارچه مدیریت و هدایت می‌شوند.

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟