خانه هوشمند

خانه هوشمند فناوری واژه‌ای است که امروز نمی‌توانیم از آن فرار کنیم، بنابراین ما نیز ممکن است آن را در آغوش بگیریم. اما اصطلاحات گاه گیج کننده ای در این میان وجود دارد.
تفاوت بین هزینه ها و صرفه جویی در مصرف انرژی در دستگاه ها و تکنولوژی ای که زندگی روزمره را آسان تر و لذت بخش تر می کند چیست؟

اگر که بسیاری از سیستم‌های موجود در خانه شما برای آنچه شما می خواهید و یا زمانی که شما لازم دارید که انجام پذیرد می‌توانند برنامه‌ریزی شوند، مانند ترموستات یا آبیاری فضای سبز، آیا آنها هوشمند هستند؟ و آیا مهم است؟
از لحاظ انطباق فضای زندگی شما با دنیای جدید، مهم است.
اگر شما در حال تغییر و تحول خانه خود و اضافه کردن قابلیت های مدرن روز هستید، باید به دانش کار در مورد آنچه که به عنوان اتوماسیون خانگی و تکنولوژی خانه هوشمند مطرح می گردد توجه شود. آنها در نگاه اول می‌توانند مشابه باشند ولی با بررسی جزئیات متوجه می شویم که ساختار خانه هوشمند با اتوماسیون خانگی کاملا متفاوت است.

خانه هوشمند

زمانی که فضای سبز شما نیاز به آبیاری داشته باشد و خود سیستم این مهم را متوجه گردد و با توجه به المان های محیطی مختلف اقدام به آبیاری نماید، این سیستم هوشمند است، زمانی که نور محیط داخلی ساختمان بر اساس شرایط محیطی تامین گردد، این سیستم هوشمند است، زمانی که دمای محیط ساختمان متناسب با شرایط دمایی فضای بیرون و دمای مورد نیاز محیط داخلی تامین گردد، این سیستم هوشمند است و بسیاری از کارکردهای مختلف که می تواند تفاوت بین یک خانه هوشمند و یک اتوماسیون خانگی را مشخص نماید

خانه هوشمند
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟