تجهیزات ساختمان هوشمند

تجهیزات ساختمان هوشمند

مشخصا هر سیستمی برای اجرایی شدن نیاز به یک سری تجهیزات دارد که تجهیزات ساختمان هوشمند به ساکنین آن کمک می کند تا ساختمان و محیط آن را آن گونه ای که دوست دارند کنترل و هدایت کنند .

در حالت کلی تجهیزات ساختمان های هوشمند برای تامین هدف بهینه سازی مصرف انرژی ارائه می شوندکه به سه دسته تقسیم می شوند:

  • سنسورها و وردی ها
  • فعال سازها و خروجی ها
  • رابط های کاربری

به کمک هر کدام از این تجهیزاتی که عنوان شد می توان میزان نور ، دما ، رطوبت و سایر پارامترها را کنترل کرد .

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟