برد نیمه هادی 8 کاناله رایمون

  • 8 کانال نیمه هادی A 16
  • نشانگر LED برای هر کانال
  • درگاه ارتباطی مدباس RTU
  • تغذیه VDC 12
  • دو نوع DIN ریل و معمولی
  • دارای فیدبک جریان و ولتاژ
  • کنترل هوشمند افزایش ولتاژ و جریان