انواع پروتکل­ مدباس

نسخه های متفاوتی از پروتکل ارتباطی مدباس برای پورت سریال (serial port) و اترنت (Ethernet) وجود دارد که رایج ترین آنها عبارتند از:

  • Modbus RTU
  • Modbus ASCII
  • Modbus TCP
  • Modbus Plus

انواع پروتکل­ مدباس

شرکت Modicon یک رابط مدباس (Modbus communication interface) را بر پایه (Master-Slave) منتشر کرد. در این مدل، ارتباط بین گره های مدباس (Modbus nodes) با ارسال درخواست و خواندن نوع پاسخ پیام ها به دست می آید.

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟