امکانات خانه هوشمند

امکانات خانه هوشمند

  • کنترل هوشمند پرده
  • کنترل هوشمند روشنایی
  • سیستم امنیتی هوشمند
  • سیستم آبیاری هوشمند
  • سیستم اعلام حریق هوشمند
  • سیستم صوتی و تصویری هوشمند
  • سیستم گرمایشی و سرمایشی هوشمند