آموزش

به منظور ارائه خدمات شایسته تر و فراگیر، رایمون مقوله آموزش را به عنوان یکی از راه حل های کارآمد در این حوزه می داند لذا سرویس های آموزشی این شرکت در 5 سطح ارائه می گردد:

  • کاربران و مصرف کنندگان
  • اپراتورها و تکنسین ها
  • تیم های نصاب، پشتیبانی و خدمات پس از فروش
  • نمایندگی ها
  • شرکت ها و سازمان های همکار

همچنین با هدف ساختمان هوشمند به عنوان جزئی از شهر هوشمند، رایمون با برگزاری سمینارها و همایش های مختلف سعی دارد ضمن فرهنگ سازی کاربرد سیستم های هوشمند سازی ساختمان، ارتقاء کیفیت دانش و تجربه را نیز با تنظیم استانداردهای مربوطه به سطح بین المللی و یکسانی برساند.

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟